Kształcenie zawodowe

Kształcenie zawodowe

Kształcenie zawodowe

Kształcenie zawodowe

Kształcenie zawodowe

Kształcenie zawodowe

 
Home > Kariera > Kształcenie zawodowe

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

W Seifert Logistics Group kształcimy w następujących obszarach:

 

 

 

Handlowcy w spedycji i usługach logistycznych (mężczyźni/kobiety)

Handlowcy w spedycji i usługach logistycznych  (mężczyźni/kobiety)

Warunki:wykształcenie średnie, matura
Początek szkolenia:  1-go sierpnia
Czas trwania szkolenia:3 lata
Zakres pracy:handlowcy w spedycji i usługach logistycznych są pracownikami krajowego i międzynarodowego transportu towarowego planują, organizują, sterują, nadzorują i rozliczają transporty towarowe i usługi logistyczne.
Obowiązki:
 • planowanie i organizowanie wysyłki towarów, przeładunku, magazynowania i inne usługi logistyczne z przestrzeganiem właściwych przepisów prawnych
 • sterowanie i nadzorowanie osób i urządzeń uczestniczących w łańcuchach logistycznych
 • wykorzystanie możliwości ujmowania przesyłek w większe jednostki ładunkowe
 • organizowanie ochrony ubezpieczeniowej
 • korzystanie z najnowocześniejszych technologii informatycznych i komunikacyjnych
 • korespondowanie i komunikowanie się z zagranicznymi partnerami handlowymi
 • opracowywanie dokumentów w języku angielskim
 • doradztwo i opieka nad klientami
 • kalkulowanie cen i opracowywanie ofert
 • przygotowywanie umów
 • opracowywanie reklamacji klientów
 • opracowywanie zgłoszeń szkód
 • współpraca przy opracowywaniu pomysłów logistycznych


Kształcenie handlowca w spedycji i usługach logistycznych odbywa się w systemie dualnym, tzn. obok pracy praktykanci uczęszczają do szkoły zawodowej, gdzie zdobywają wiedzę teoretyczną m.in. z takich przedmiotów jak zarządzanie sprzedażą i kontrola, handlowe procesy spedycyjne i procesy istotne dla transportu, logistyczne procesy usługowe i z innych dziedzin wiedzy.

Handlowcy w zarządzie biura (mężczyźni/kobiety)

Handlowcy w zarządzie biura (mężczyźni/kobiety)

 

Warunki:wykształcenie średnie, matura
Początek szkolenia: 1-go sierpnia
Czas trwania szkolenia: 3 lata
Zakres pracy:Handlowcy w zarządzie biura są handlowcami sektora handlowego, oraz sektora usług publicznych.
Obowiązki: • współdziałanie przy wyszukiwaniu kandydatów oraz przy wyborze i zatrudnianiu personelu
 • kontakt z kandydatami, pracownikami i klientami
 • zaangażowanie w planowanie, organizację i przeprowadzanie akcji pracowniczych
 • prace administracyjne
 • przygotowanie umów
 • zapoznawanie się z aktualnymi przepisami prawa pracy
 • prowadzenie akt personalnych z uwzględnieniem ochrony i bezpieczeństwa danych
 • wspieranie systemu innowacji wewnętrznych    
 • opracowanie procesów związanych z ewidencja czasu pracy
 • sporządzanie, przeprowadzanie i ocenianie statystyk personalnych
 • ustalanie wysokości wynagrodzeń, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów podatkowych, socjalnych i taryfowych
 • poszerzanie wiedzy w zakresie rachunkowości finansowej
 • współuczestnictwo i dbałość o zachowanie terminów w zakresie księgowego zakończenia roku

Kształcenie handlowca w zarządzie biura odbywa się w systemie dualnym, tzn. obok  pracy zawodowej praktykanci uczęszczają do szkoły zawodowej. Przekazuje ona wiadomości teoretyczne.

 

 

Specjalista informatyk integracji systemu (mężczyźni/kobiety)

Specjalista informatyk integracji systemu (mężczyźni/kobiety)

 

 

Warunki:
wykształcenie średnie, matura
Początek szkolenia:1-go sierpnia
Czas trwania szkolenia: 3 lata
Zakres pracy:

Specjaliści informatycy przekształcają nasze potrzeby i wymagania w kompleksowe systemy komputerowe i systemy oprogramowania. Analizują, planują i realizują systemy informatyczne i telekomunikacyjne. Są do dyspozycji klientów i użytkowników, jeśli chodzi o fachowe doradztwo, opiekę i szkolenie.

Obowiązki: 

 

 

 • tworzenie oprogramowania i aplikacji na potrzeby klientów
 • testowanie i dokumentacja aplikacji
 • modyfikowanie istniejących aplikacji
 • wdrażanie metod planowania, realizowania i kontroli projektu
 • używanie narzędzi rozwoju oprogramowania
 • rozwijanie interfejsów użytkowników związanych z aplikacją
 • usuwanie błędów poprzez zastosowanie systemów eksperckich i diagnostycznych
 • prezentowanie aplikacji
 • doradztwo i szkolenie użytkowników


Kształcenie specjalisty informatyka odbywa się w systemie dualnym, tzn. obok pracy zawodowej praktykanci uczęszczają do szkoły zawodowej. Przekazuje ona wiadomości teoretyczne m.in. z takich przedmiotów jak procesy działalności zakładowej, systemy IT, systemy sieciowe, rozwój aplikacji/programowanie i z dalszych dziedzin wiedzy.

Specjalista serwisu rur, kanałów & serwisu przemysłowego (mężczyźni/kobiety)

Specjalista serwisu rur, kanałów & serwisu przemysłowego (mężczyźni/kobiety)

 

Warunki:
ukończenie szkoły głównej z dobrymi wynikami, wykształcenie średnie
Początek szkolenia:  1-go sierpnia
Czas trwania szkolenia:3 lata
Zakres pracy:

Specjaliści serwisu rur, kanałów i serwisu przemysłowego pracują w obszarze prywatnym, publicznym i przemysłowym. Są zatrudnieni w przedsiębiorstwach serwisu rur i kanałów oraz czyszczenia i konserwacji przemysłowej.

Obowiązki:

 

 

 • planowanie, sterowanie i kontrolowanie technicznych procesów roboczych
 • obsługa, nadzorowanie i przeprowadzanie inspekcji oraz konserwacje maszyn i pojazdów specjalnych
 • zastosowanie bezpiecznych urządzeń technicznych i osobistego wyposażenia ochronnego
 • czyszczenie urządzeń technicznych i kanalizacyjnych z uwzględnieniem przygotowania miejsca pracy i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska
 • współpraca przy specjalistycznym usuwaniu pozostałości, które są związane z czyszczeniem przemysłowym, konserwacją przemysłową, czyszczeniem rur i kanałów
 • wykrywanie uszkodzeń sprzętu roboczego i usuwanie ich
 • stosowanie przepisów prawa i obowiązujących zasad technicznych
 • działanie z ukierunkowaniem na klienta
 • stosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych


Szkolenie specjalisty serwisu rur, kanałów i serwisu przemysłowego odbywa się w systemie dualnym, tzn. obok pracy w zakładzie praktykanci uczęszczają do szkoły zawodowej. Przekazuje ona wiadomości teoretyczne m.in. z takich przedmiotów jak serwis rur, kanałów i serwis przemysłowy, technika maszyn, technika urządzeń i technika bezpieczeństwa, ekonomia i gospodarka i z innych dziedzin wiedzy.

Kierowca zawodowy (mężczyźni/kobiety)

Kierowca zawodowy (mężczyźni/kobiety)

 

 

Warunki:ukończenie szkoły zawodowej z dobrymi wynikami, wykształcenie średnie
Początek szkolenia:1-go sierpnia
Czas trwania szkolenia: 3 lata
Zakres pracy:

Kierowcy zawodowi pracują w przedsiębiorstwach transportu towarowego, logistyki, usuwania odpadów, turystyki oraz publicznego transportu osobowego.

Obowiązki: 

 

 

 • bezpieczne wykonywanie transportu towarów, z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i ochrony środowiska i poprzez zastosowanie krajowych i międzynarodowych przepisów w zakresie komunikacji drogowej
 • konserwacja i opieka nad pojazdami
 • przygotowanie pojazdów do transportu towarów,
 • przyjmowanie towarów, zabezpieczanie ładunków i sprawdzanie towarzyszącej ładunkowi dokumentacji
 • usuwanie awarii w pojazdach
 • w razie wypadków i wydarzeń zabezpieczanie miejsca wypadków i zagrożeń oraz udzielanie pierwszej pomocy
 • zbieranie informacji i ich analiza, uzgadnianie terminów, organizowanie przejazdów z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych

 


Szkolenie kierowcy zawodowego odbywa się w systemie dualnym, tzn. obok pracy w zakładzie praktykanci uczęszczają do szkoły zawodowej. Przekazuje ona wiadomości teoretyczne m.in. z takich przedmiotów jak organizacja zakładowa, technika pojazdowa, załadunek i transport towarów, planowanie tras i z innych dziedzin wiedzy.

Specjalista logistyki magazynowej (mężczyźni/kobiety)

Specjalista logistyki magazynowej (mężczyźni/kobiety)

 

 

Warunki:ukończenie szkoły zawodowej z dobrymi wynikami, wykształcenie średnie
Początek szkolenia:1-go sierpnia
Czas trwania szkolenia:3 lata
Zakres pracy:

Specjaliści logistyki magazynowej pracują w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych i spedycyjnych oraz w innych usługach logistycznych. Ich zadania obejmują wszystkie czynności w ramach przeładunku i magazynowania towarów.

Obowiązki: 

 

 

 • współpraca przy procesach planowania i organizacji
 • przyjmowanie towarów i sprawdzanie dostaw na podstawie dokumentacji
 • transport i kierowanie towarów do zakładowego miejsca ich przeznaczenia
 • rozpakowywanie towarów, sortowanie i magazynowanie ich zgodnie z wymaganiami i zasadami ekonomicznymi, przestrzegając porządku magazynowego
 • przeprowadzanie kontroli zasobów magazynowych i sprawowanie nad nimi opieki
 • komisjonowanie i pakowanie towarów do wysyłki oraz tworzenie zestawów jednostek załadunkowych
 • oznakowywanie, opisywanie i zabezpieczanie przesyłki zgodnie z normami ustawowymi i zakładowymi
 • załadowanie i rozmieszczenie przesyłki zgodnie z dokumentacją w środkach transportu i stosowanie przepisów odnośnie ich zamykania.
 • sporządzanie list towarowych / planów załadunku, przestrzegając przepisów
 • opracowanie dokumentacji i wysyłkowej
 • planowanie, nadzorowanie i organizacja użycia sprzętu roboczego i urządzeń transportowych
 • stosowanie zakładowych systemów informacyjnych i komunikacyjnych
 • współdziałanie przy przedsięwzięciach zabezpieczenia jakości


Szkolenie specjalisty logistyki magazynowej odbywa się w systemie dualnym, tzn. obok pracy w zakładzie praktykanci uczęszczają do szkoły zawodowej. Przekazuje ona wiadomości teoretyczne m.in. z takich przedmiotów jak logistyka zamówień, logistyka magazynowa, logistyka transportowa i logistyka dystrybucji oraz z innych dziedzin wiedzy.

Specjalista magazynier (mężczyźni/kobiety)

Specjalista magazynier (mężczyźni/kobiety)

 

 

Warunki:ukończenie szkoły zawodowej z dobrymi wynikami, wykształcenie średnie
Początek szkolenia: 1-go sierpnia
Czas trwania szkolenia: 2 lata
Zakres pracy:

Specjaliści magazynierzy pracują w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych i spedycyjnych oraz innych usługach logistycznych. Ich zadania obejmują czynności w ramach przeładunku i magazynowania towarów.

Obowiązki: 

 

 

 • przyjmowanie towarów i sprawdzanie dostaw na podstawie dokumentacji
 • transport i kierowanie towarów do zakładowego miejsca ich przeznaczenia
 • rozpakowywanie towarów, sortowanie i magazynowanie ich zgodnie z wymaganiami i zasadami ekonomicznymi, przestrzegając porządku magazynowego
 • przeprowadzanie kontroli zasobów magazynowych i sprawowanie nad nimi opieki
 • komisjonowanie i pakowanie towarów do wysyłki oraz tworzenie zestawów jednostek załadunkowych
 • oznakowywanie, opisywanie i zabezpieczanie przesyłki zgodnie z normami ustawowymi i zakładowymi
 • załadowanie i rozmieszczenie przesyłki zgodnie z dokumentacją w środkach transportu i stosowanie przepisów odnośnie ich zamykania.
 • sporządzanie list towarowych / planów załadunku, przestrzegając przepisów
 • opracowanie dokumentacji i wysyłkowej
 • planowanie, nadzorowanie i organizacja użycia sprzętu roboczego i urządzeń transportowych
 • stosowanie zakładowych systemów informacyjnych i komunikacyjnych
 • współdziałanie przy przedsięwzięciach zabezpieczenia jakości


Szkolenie specjalisty magazyniera odbywa się w systemie dualnym, tzn. obok  pracy w zakładzie praktykanci uczęszczają do szkoły zawodowej. Przekazuje ona wiadomości teoretyczne m.in. z takich przedmiotów jak logistyka zamówień, logistyka magazynowa, logistyka transportowa i logistyka dystrybucyjna oraz z innych dziedzin wiedzy.

Specjalista technologii ścieków (mężczyźni/kobiety)

Specjalista technologii ścieków (mężczyźni/kobiety)

 

Warunki:ukończenie szkoły zawodowej z bardzo dobrymi wynikami  , wykształcenie średnie
Początek szkolenia: 1-go sierpnia
Czas trwania szkolenia:3 lata
Zakres pracy:

Specjaliści technologii ścieków pracują w dziedzinie sieci odwadniających oraz oczyszczania ścieków i szlamu w oczyszczalniach komunalnych i przemysłowych.

Obowiązki:

 

 

 • planowanie, nadzór, sterowanie i dokumentacja przebiegu procesów
 • rozpoznawanie zakłóceń w przebiegu procesu i wprowadzanie rozwiązań w celu ich usunięcia
 • rozpoznawanie zagrożeń w przebiegu pracy i wprowadzanie stosowanych rozwiązań
 • przeprowadzanie pomiarów i analityczne oznaczanie kontroli procesów i jakości
 • obsługa urządzeń i sprzętów
 • przeprowadzanie inspekcji i konserwacja maszyn, sprzętu, systemów rurociągów i urządzeń   budowlanych oraz utrzymywanie ich w dobrym stanie
 • rozpoznawanie i ocena niebezpieczeństwa w obchodzeniu się z prądem elektrycznym, i wykonywanie prac w zakresie elektroniki
 • nadzorowanie i dokumentowanie przestrzegania wymogów prawnych
 • wykonywanie obowiązków mając na uwadze koszty, środowisko i higienę


Szkolenie specjalisty technologii ścieków odbywa się w systemie dualnym, tzn. obok pracy w zakładzie praktykanci uczęszczają do szkoły zawodowej. Przekazuje ona wiadomości teoretyczne m.in. z polityki ochrony środowiska, stosowania substancji chemicznych w środowisku, eksploatowania rurociągów  oraz z innych dziedzin wiedzy.