Home > Jakość i środowisko > Badania i rozwój

BADANIA I ROZWÓJ

Zaangażowanie Seifert Logistics Group w badania i rozwój ma na celu połączenie nowatorskiego podejścia z bezpieczeństwem, zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska. W naszych projektach podstawą są oszczędności i ochrona środowiska, a główny nacisk położony jest na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i towarów w komunikacji drogowej. Dbamy o ekologiczne zaopatrzenie w energię naszych pojazdów oraz urządzeń do czyszczenia silosów.

W dalszych projektach oszczędności chcemy zadbać o ekologiczne zaopatrzenie w energię naszych samochodów ciężarowych i urządzeń do czyszczenia silosów w Ulm, które zostaną połączone z systemem dostaw energii cieplnej przez ciepłownię rejonową. Mamy także w planach wprowadzić na rynek nowego rodzaju systemy zabezpieczenia ładunku.

W naszym dążeniu do innowacyjności chętnie podejmujemy współpracę, systematycznie poszukując partnerów dla realizacji naszych projektów.