Home > Ochrona danych

OCHRONA DANYCH

 

Oświadczenie o ochronie danych
Seifert Logistics GmbH gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie w ramach przepisów prawa o chronie danych Republiki Federalnej Niemiec. Poniżej informujemy Państwa o rodzaju, zakresie i celach pobierania i wykorzystywania danych osobowych.

Pobieranie informacji ogólnych
W trakcie wizyty na naszej stronie internetowej  Państwa przeglądarka przekazuje ze względów technicznych automatycznie dane do naszego serwera sieci web: datę i godzinę dostępu, adres URL strony internetowej, pobrany plik, ilość wysłanych danych, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny oraz adres IP. Dane te są zapisywane niezależnie od innych danych, które Państwo wpisali w ramach korzystania z naszej strony internetowej. Przyporządkowanie tych danych określonej osobie nie jest dla nas możliwe. Dane te są analizowane tylko dla celów statystycznych.

Motion on Phone
Jeśli skorzystają Państwo z bezpłatnie oferowanej przez nas możliwości oddzwonienia za pośrednictwem naszej strony internetowej „Motion on Phone”, wówczas podany przez Państwa numer telefonu zostanie przekazany nam przez dostawcę Netinteract GmbH Adi-Maislinger-Str. 7, 81373 München i nastąpi kontakt z Państwem. W tym względzie prosimy przestrzegać postanowień o ochronie danych firmy Netinteract GmbH. Oświadczenie o ochronie danych znajdą Państwo na stronie: www.netinteract.com/datenschutz/

Formularze kontaktowe 
Jeśli skorzystają Państwo z oferowanych przez nas formularzy kontaktowych, aby udostępnić nam dane i informacje bądź nawiązać z nami kontakt, wówczas zostaną one zapisane w celu opracowania zapytania oraz udzielenia odpowiedzi na możliwe dodatkowe pytania. Konieczna jest oddzielna zgoda połączona z oświadczeniem o ochronie danych przed wysłaniem danych.

Zastosowanie Google Analytics

Ta strona internetowa używa Google Analytics, usługi analizy korzystania ze strony internetowej Google Inc. („Google“). Google Analytics używa tzw. „Cookies“, plików tekstowych, które są zapisane na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez Państwa. Utworzone przez Cookie informacje o Państwa korzystaniu z tej strony internetowej są przesyłane z reguły do serwera Google w USA i tam zapisywane. Na podstawie aktywacji anonimizacji IP na tych stronach internetowych Państwa adres IP zostanie najpierw przez Google skrócony w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w obrębie innych państw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie użytkownika tej strony internetowej Google skorzysta z tych informacji, aby ocenić korzystanie ze strony internetowej, aby dokonać zestawienia raportów o aktywności stron internetowych i aby świadczyć pozostałe usługi dla użytkownika stron internetowych związane z korzystaniem ze strony internetowej i korzystaniem z internetu. Adres IP przekazany w ramach  Google Analytics przez Państwa przeglądarkę nie jest łączony z innymi danymi Google. Mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie Cookies poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania Państwa przeglądarki; zwracamy jednakże Państwu uwagę na to, że w tym przypadku nie będą mogli Państwo w razie potrzeby korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Mogą Państwo ponadto uniemożliwić gromadzenie danych (włącznie z Państwa adresem IP) utworzonych przez Cookie i odnoszących się do korzystania przez Państwa ze strony internetowej oraz uniemożliwić przetwarzanie tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo dostępną-pod niżej podanym linkiem wtyczkę do przeglądarki:

Link: Browser Add On do dezaktywacji Google Analytics


Dodatkowo lub alternatywnie do Browser-Add-On mogą Państwo wstrzymać śledzenie na naszych stronach przez Google Analytics, jeśli klikną Państwo na ten link. Zostanie przy tym zainstalowane na Państwa sprzęcie Opt-Out-Cookie. Zatem gromadzenie danych przez Google Analytics dla tej strony internetowej i dla tej przeglądarki zostanie w przyszłości wstrzymane na tak długo, jak długo pozostaje zainstalowane Cookie w Państwa przeglądarce.

Wtyczki społecznościowe

Korzystamy z wtyczek społecznościowych poniższych oferentów. Wtyczki mogą Państwo rozpoznać po odpowiednim logo.

W pewnych okolicznościach, przy zatwierdzeniu wtyczek, zostaną pobrane przez usługodawcę i użyte informacje, do których należą również dane osobowe. Za pomocą rozwiązania 2-Klick chcielibyśmy prosić klienta, aby zatwierdził swoją wtyczkę dopiero poprzez ponowne potwierdzenie aktywacji na stronach usługodawcy. Dopiero po zatwierdzeniu wtyczka stanie się aktywna i nastąpi przekazanie informacji do usługodawcy. My sami nie gromadzimy żadnych danych osobowych za pośrednictwem wtyczek społecznościowych.

Nie mamy wpływu na to, jakie dane gromadzi wtyczka i w jaki sposób są one używane przez oferenta. Jeśli usługodawcy próbują zapisywać Cookies na używanym komputerze, nie ponosimy za to żadnej odpowiedzialności. O tym jakie konkretnie dane są gromadzone przez usługodawcę i jak są wykorzystywane proszę dowiedzieć się z oświadczeń o ochronie danych danego oferenta.

Używane przez nas kanały mediów społecznościowych pochodzą od następujących oferentów:
Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - USA)
Twitter Inc. (795 Folsom St. - Suite 600 - San Francisco - CA 94107 - USA)
YouTube
XING AG (Gänsemarkt 43 - 20354 Hamburg - Deutschland)
LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court - Mountain View - CA 94043 - USA)

Strefa pracowników

Chroniona hasłem strefa pracowników jest przeznaczona wyłącznie dla pracowników, można z niej korzystać tylko po uprzednim zalogowaniu się. Dane przeszukiwane w tym obszarze są protokołowane. Odnośnie dalszych informacji dotyczących strefy pracowników prosimy zwracać się do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych.

Państwa prawa
W każdej chwili Przysługuje Państwu prawo dostępu do informacji dotyczącej zapisanych u nas Państwa danych osobowych. Mają Państwo również prawo do korekty, zablokowania lub skasowania Państwa danych osobowych, jeśli nie stoją temu na przeszkodzie żadne ustawowe obowiązki dotyczące przechowywania danych. Prosimy zwracać się w tej sprawie do naszego pełnomocnika d.s. ochrony danych, Pana mecenasa Alexander Kulitz, Kernerstr. 13, 89075 Ulm.

Zmiana oświadczenia o ochronie danych
Zastrzegamy sobie w razie potrzeby modyfikację tego oświadczenia o ochronie danych. W razie pytań proszę zwracać się do naszego zespołu lub do naszego pełnomocnika d.s. ochrony danych.