Grupa Seifert
 
10.11.2017

Ikary Jakości


Kolejny raz Seifert Polska jest partnerem ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zarządzania…..logistyką i transportem.

Do uczestnictwa zapraszamy studentów i absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, państwowych oraz prywatnych uczelni w Polsce.

Na zwycięzcę czeka nagroda specjalna w postaci laptopa oraz półrocznego stażu, w jednym z wybranych Oddziałów grupy Seifert w kraju.

Zgłoszenia prac przyjmowane są do dnia 31 grudnia 2017 r., drogą elektroniczną na adres: ikar@jakoscroku.pl wraz z dokumentacją uzupełniającą, którą pobrać można ze strony: jakoscroku.pl/ikar-jakosci/

Konkurs organizuje Fundacja Qualitas Europejskie Centrum Dobrych Praktyk Biznesowych z siedzibą w Katowicach pod patronatem honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

www.facebook.com/SeifertPolska/